Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: https://www.palirnicka.cz

Společnost: Extercom s.r.o.

Adresa: Nádražní 436, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ/DIČ: 06826504

E-mailová adresa: info@palirnicka.cz

Telefonní číslo: +420776 027 823

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení, dne …................. jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:........................................................

  • Datum obdržení objednávky:
  • Číslo objednávky:
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Číslo bankovního účtu:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V …............................., Dne …...........................................

 

 

______________________________________

                              podpis spotřebitele

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.  Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.